Hakkımızda

Hakkımızda

LETAR (Learning Experince Through Augmented Reality), 6 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış uluslararası bir markadır. Letar sadece bir içerik, bir yazılım veya bir teknoloji değildir. Deneyimli eğitimciler tarafından geliştirilmiş, eğitim felsefesi ve bilimsel dayanakları olan, uçtan uca kurgulanmış yepyeni bir eğitim platformu, yeni nesil eğitim anlayışıdır.

Eğitim teknolojileri alanında uzmanlaşmış ABD, AB, Japonya ve Türkiye merkezli kuruluşların iş birliğinden doğan Letar, XR (Extended Reality / Genişletilmiş Gerçeklik) teknolojisi çatısında AR (Augmendted Reality / Artırılmış Gerçeklik), VR (Virtual Reality / Sanal Gerçeklik) ve MR (Mixed Reality / Karma Gerçeklik) teknolojilerini K12 eğitiminde öğretim programına uyarlayan dünyadaki tek eğitim platformudur.

Letar; teknolojisi, yazılımı, içeriği, fonksiyonları, öğretim programı uyumlu ders planları, kullanım yöntem ve çeşitliliği ile dünyada kendi alanındaki ilk ve tek eğitim platformudur.

XR teknolojisiyle gücünü birleştiren ve K12 eğitimi için özel olarak tasarlanan Letar’ın, ortaokulda Matematik ve Fen Bilimleri; lisede Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Coğrafya derslerindeki içerikleri 350’den fazla eğitimcinin desteği ile, deneyimli yazılım mühendisleri tarafından hazırlanmıştır. Dünyada AR/VR teknolojisini ilk defa ülke öğretim programlarına özelleştirilmiş şekilde sunan Letar, benzersiz yazılımı ile eğitimcilere ve öğrencilere sınırsız sayıda özgün içerik oluşturma imkânı da verir.

LETAR’ın tüm fikri hakları Eksploristan Araştırma Geliştirme Limited Şirketi’ne ait olup, LETAR’ın Türkiye’de ticarileştirmesi, kurulumu, ilgili eğitimlerin verilmesi ve müşteri hizmetlerinin yürütülmesi konusunda tek yetkili kuruluş EDUTES Eğitim Teknolojileri Limited Şirketi’dir.

Letar platformunda okul, öğretmen ve öğrenci bir bütün oluşturur. Letar’ın kullanıldığı okullarda eğitimdeki bu teknolojik dönüşümün daha sağlıklı sürdürülebilmesi için, EDUTES’in deneyimli eğitimci kadrosu Letar’ı kullanan okullarla uzun süreli destek/iş birliği sürecini yürütürler.