Eğitime hayat veren teknoloji

Dünya böylesine değişirken ve teknoloji son
hızla gelişirken, eğitim neden aynı kalsın?

Letar, eğitime yepyeni bir boyut getiriyor.

Dünyada ilk kez her ülkenin öğretim programına uygun ve uyarlanabilir içerikleriyle XR (Extended Reality) teknolojisini eğitimle buluşturuyor.

Letar’la dersler “yaşayarak öğrenme deneyimi”ne dönüşüyor.

Letar aynı zamanda eğitimcilere ve öğrencilere kendi içeriklerini oluşturma imkânı sunuyor.

Dersi ilgi çekici, öğrenmeyi etkili, başarıyı kaçınılmaz kılıyor.

Letar’la öğrenciler keşfediyor, sorguluyor; uzamsal düşünme, analitik düşünme ve bilimsel süreç becerilerini geliştiriyor.

Eğitimde teknoloji çağı, işte şimdi başlıyor!

Letar Dünyası

Laboratuvar Deneyimi:
Let’s Magic

Laboratuvar Deneyimi

Sınıf deneyimi

Ev deneyimi

İçerik oluşturma deneyimi

Let’s Magic

Laboratuvar Deneyimi:
Let’s Magic

Letar Let’s Magic, XR teknolojisini zengin ve öğretim programına uyumlu ders içerikleriyle buluşturdu. Let’s Magic opsiyonunda Letar Laboratuvarı kurulumu yapan okullardaki her öğrenci Letar’ın içerik ve fonksiyonlarını XR ortamında kullanabilir, Letar aktivitelerini gerçeğe en yakın 3D teknolojisi ile deneyimleyebilir. Gözlüksüz deneyimlenebilen 3 boyutlu eğitim içerikleri sayesinde öğrenciler, sınıf içerisinde birbirleriyle ve öğretmenleriyle iletişim halinde kalarak derse katılır. Yaşayarak öğrenmenin gücü tartışılmazdır. Artırılmış gerçekliğin ve sanal gerçekliğin çekiciliği, ona müdahale edebilmenin verdiği keyif, merak duygusuyla birlikte konuya olan motivasyonu artırır. Öğrenme ve sistematik düşünme kapasitesini en üst düzeyde tutar, bilginin kalıcılığını destekler.

Let’s View

Sınıf deneyimi:
Let’s View

Letar Let’s View, XR donanım sağlayıcılarının sunduğu özel yazılımlar sayesinde eğitimcilerin Letar’ın benzersiz içeriğini sınıfta ders anlatımında kullanmalarına imkan verir. Letar’ın 3D fonksiyonları akıllı tahta veya ikinci bir ekrana yansıtılabilir. Böylece, Letar’ın öğretim programına uyumlu zengin içeriği, eğitimciler ve öğrencilerle buluşur. Letar sınıf içi opsiyonunda öğretmenlerin XR ortamında kullandıkları Letar içeriklerini, öğrenciler eş zamanlı olarak yansıtılan ekranda ya da perdede AR modunda takip edebilirler. Böylece öğrenimi zor, derinlik hissi gerektiren konu, kavram ve modellerin öğrenimi kolaylaşır. Derslerdeki motivasyon artar ve öğrenmenin önündeki engeller kalkar.

Let’s WebXr

Ev deneyimi:
Let’s WebXr

Letar, öğrenme ortamlarındaki sınırları kaldırdı! Let’s WebXR, Letar’ın benzersiz içerik ve fonksiyonlarının evde kişisel bilgisayarlarda da kullanılabilmesi için geliştirildi. Bu teknoloji, Letar ders içeriklerinin öğrenciler tarafından bilgisayarlarda çevrimiçi deneyimlenmesine imkân sağlar. Böylece öğrenciler ders konularını evde tekrar edebilir, öğretmenler evde yapılmak üzere proje ve görevler tanımlayabilir. Öğrenciler kendilerine verilen özel lisans sayesinde evde veya başka bir ortamda kişisel bilgisayarlarından WebXr’ı kullanarak Letar platformuna bağlanır. Böylece Letar’ın öğren-tasarla-geliştir sürecinde devamlılık sağlanır.

Let’s Design

İçerik oluşturma deneyimi:
Let’s Design

Letar’ın benzersiz yazılımı Let’s Design, sunulan hazır aktivitelerin yanı sıra eğitimcilere sınırsız içerik oluşturma imkânı verir. Eğitimciler Letar’ın aktivite oluşturma aracı sayesinde, her temada öğretim programı kazanımlarına uygun, kendi öğrencileri için özelleştirilmiş, sınırsız sayıda keşif ve meydan okuma içerikleri oluşturup Letar’a yükleyebilir. İhtiyaca özel çözüm üretme sihirbazı olarak geliştirilen Letar ile öğretmenler kendi okul ve öğrencilerine özel ders ve ödev içeriklerini üretebilir. Sistemle birlikte verilen özel yazılım, eğitimcilere AR modunda eğitim videosu hazırlama ve paylaşma imkânı da sağlar.